Vertretung in Slowenien.

Posesto Prosenik, konjeniska dejavnost, Andrej Ficko s.p.

Mala Sevnica
8210 Trebnje

Mr. Andrej Ficko
Ms. Marusa Cotar

E-Mail: posestvo.prosenik@gmail.com